Главная Обратная связь Структура сайта
Публикации

Представители „Просвіти” не умеют грамотно писать по-украински?

Предлагаем вашему вниманию текст апелляционной жалобы, представленной ими в Апелляционный суд Луганской области:

„Апеляційний суд Луганської області, 91016, Луганськ, вул. м. Коцюбинського, 2.

Луганське обласне об"єднання Всеукраїнського Товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка, 91011, місто Луганськ, вул. Матросова, № 4а. т. 53-05-02.

Заява про апеляційне оскарження подана 08 листопада 2006 року.

Апеляційна скарга подана 10 листопада 2006 року.

Про скасування ухвали Ленінського районного суду м. Луганська Луганської області від 30 жовтня 2006 р. про повернення позовної заяви. (Справа №22а-1370).

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

(з доповненнями і змінами на підставі ухвали апеляційного суду Луганської області від 08 грудня 2006 року)

Ухвалою Ленінського районного суду м. Луганська від 30 жовтня 2006 р. ЛОО ВТ „Просвіта" ім. Тараса Шевченка відмовлено в прийнятті позовної заяви до Луганської обласної ради про неправомірні дії органу місцевого самоврядування як такого, що не відповідає вимогам ст. 10 Конституції України.

Вважаємо, що така ухвала Ленінського районного суду суперечить діючому законодавству. Ленінський районний суд м. Луганська грубо порушив норму процесуального права, що призвело до неправильного вирішення питання підсудності.

Відповідно до ч. 4 ст. 22 Закону України „Про судоустрій України" адміністративні справи, пов"язані з правовіносинами у сфері державного управлння розглядають міцеві адміністративні суди.

Вщповщно до п. 5 розділу VII Кодексу адміністративного судочинства України до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів підсудні їм справи вирішують у першій та апеляційній інстанціях вщповщш мюцеві та апеляційні загальні суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України „Про судоустр!й України" мюцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.

Сторонами у судовому засіданні згідно ч.І ст. 21 Господарського процесуального кодексу України можуть бути підприемства та організації, зазначені у ст. 1 цього Кодексу, тобто підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (утому числі іноземні громадяни, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), які мають право звертатися до Господарського суду згідно з встановленою підвідомчистю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Статтею 4-1 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарські суди вирішують господарські спори у порядку позовного провадження, передбаченому цим кодексом, та розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Підвідомчість справ господарським судам визначено ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, згідно п.1 якої господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні виконання господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві.

Таким чином, господарські суди розглядають справи в порядку позовного провадження, коли склад учасників спору відповідає положениям ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, а правовіосини, щодо яких виник спір, носять господарський характер.

Місцевий районний суд за ухвалою, що оскаржується, необгрунтовано дійшов висновку, що правовідносини в галузі мовної політики, щодо яких прийнято рішення Луганською обласною радою, виникають у зв"язку з господарською діяльністю та є відносинами господарського спору, тому спір стосовно цих відносин підлягає розгляду в місцевих загальних судах.

Ця норма закону грубо порушена. На території Луганської області окружний адміністративний суд не створено, а тому чинна позовна заява підлягає розгляду Ленінським районним судом.

Ухвала Ленінського районного суду м. Луганська про відмову в прийомі позовної заяви була отримана ЛОО ВТ „Просвіта" ім. Тараса Шевченка поштою 08 листопада 2006 року, що підтверджується поштовим конвертом.

Керуючись ст. 187 КАС України,

ПРОСИМО:

ухвалу Ленінського районного суду Луганської області від 30 жовтня 2006 року відмінити, а позовну заяву визнати такою, що підлягає розгляду в Ленінському районному суді м. Луганська.

Перелік матеріалів, що додаються:

1.Копія апеляційної скарги.

2.Конверт

3. Доручення.

4.Квитанція на відправлення заяви про апеляційне оскарження.

5.Квитанція на відправлення апеляційної скарги.

6.Копія конверта.

7.Дві копії квитанцій.

Всього на __________ аркушах.

Голова ЛОО ВУТ „Просвіта” імені Тараса Шевченка В.Семистяга.

27 грудня 2006 р.”

Кстати, Апелляционный суд в Луганской области „просвітянам” в принятии жалобы отказал.

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна