Главная Обратная связь Структура сайта
6 сессия

Решение № 6/17 от 24 ноября 2006 г. Об утверждении Комплексной программы профилактики преступности в Луганской области на 2007-2010 годы

ЛУГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
шестая сессия

РЕШЕНИЕ

24 ноября 2006 г.
№ 6/17
г. Луганск

Об утверждении Комплексной программы профилактики преступности в Луганской области на 2007-2010 годы

С целью обеспечения надлежащего уровня правопорядка, экономической и общественной безопасности в области, координации работы органов УСБ и УМВД Украины в Луганской области, в соответствии с п. 16 ч.1 ст. 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», областной совет РЕШИЛ:

1 Утвердить областную Комплексную программу профилактики преступности в Луганской области на 2007-2010 годы (далее - Программа).

2 УМВДУ в Луганской области, УСБУ в Луганской области, Государственной налоговой администрации в Луганской области, прокуратуре Луганской области, Луганской и Старобельской таможням, Луганскому пограничному отряду, Луганскому областному управлению юстиции:

- проанализировать реальное состояние и необходимость материально-технического и финансового обеспечения правоохранительных органов с точки зрения их возможностей выполнения Программы.

- по результатам анализа разработать предложения по ресурсному обеспечению Программы на уровне области с указанием их объемов и конкретных источников финансирования с разбивкой по годам и мероприятиям; предложения представить на рассмотрение в облгосадминистрацию.

3 Облгосадминистрации ежегодно, в пределах сроков действия Программы, при составлении проектов областного бюджета предусматривать средства на реализацию её мероприятий.

4 Рекомендовать райгосадминистрациям, исполкомам местных советов при составлении проектов местных бюджетов на 2007 и последующие годы периодически рассматривать вопрос о выделении средств для обеспечения деятельности общественных формирований по охране общественного порядка и поощрения общественных помощников участковых инспекторов милиции в соответствии с Законом «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы».

5 Контроль за выполнением данного решения, возложить на постоянную комиссию облсовета по вопросам депутатской деятельности, законности и информации.

Председатель областного совета В.Н. Голенко

Затверджено
рішенням облради
24 листопада 2006р.
№ 6/17

Обласна Комплексна програма профілактики злочинності на 2007-2010 роки

Мета програми

Метою обласної Комплексної програми профілактики злочинності на 2007 – 2010 роки (далі – Програма) є забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів поступового нарощування зусиль держави й громадськості, удосконалення законодавства, організації, засобів і методів запобігання й розкриття злочинів.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

- недопущення втягнення у злочинну діяльність уразливих соціальних груп, особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з певних сфер суспільного життя;

- викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

- створення надійних перешкод кримінальному насильству;

- обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, натиску пияцтва й алкоголізму, проституції та інших супутніх для злочинності явищ.

У результаті підвищення ефективності профілактики злочинності очікується:

- зниження рівня злочинності та ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

- зменшення кількості посадових зловживань з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також створення прозорої системи прийняття управлінських рішень;

- істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів "тіньової" економіки;

- поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя в державі;

- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

- зниження рівня вживання наркотиків населенням і проникнення їх в Україну, припинення транзиту наркотичних засобів через територію держави;

- створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

- підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні;

- поліпшення стану безпеки дорожнього руху на основі встановлення доброзичливих відносин між громадянами та працівниками Державтоінспекції;

- зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних і контролюючих органів;

- досягнення належного рівня фінансового й матеріального забезпечення правоохоронної діяльності.

Виконавці, зазначені у Програмі першими, є відповідальними за реалізацію відповідних заходів і подають у відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації узагальнені доповідні записки про хід виконання цих заходів щороку до 20 січня та 20 липня.

Виходячи із зазначеного, Програма передбачає такі основні заходи:

1 Організаційно-правові заходи

1 Проаналізувати стан правопорядку в кожному місті, районі та населеному пункті. З урахуванням факторів, що сприяють загостренню криміногенної обстановки, розробити заходи, у яких визначити скоординовані дії щодо запобігання злочинним проявам.

Виконавці: УМВС України в Луганській області, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

Терміни виконання: Щороку

2 Організувати проведення щороку в березні та жовтні в навчальних закладах і на підприємствах, в установах і організаціях тижні правових знань.

Виконавці: Луганське обласне управління юстиції, управління освіти і науки облдержадміністрації

Терміни виконання: Березень і жовтень щороку

3 З метою роз’яснення питань охорони прав і свобод громадян організувати на обласному державному радіо передачу „Юридична студія”.

Виконавці: Луганське обласне управління юстиції, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Терміни виконання: Постійно

4 Забезпечити на базі Луганської обласної бібліотеки для юнацтва виконання програми для учнівської молоді „Правознавство: уроки права – уроки життя”.

Виконавці: Луганське обласне управління юстиції, управління культури і туризму облдержадміністрації

Терміни виконання: Постійно

5 Розробити та поширити методичні рекомендації й пам’ятки з питань захисту основних прав і свобод людини і громадянина.

Виконавці: Луганське обласне управління юстиції

Терміни виконання : 2007 рік

2 Протидія корупції

2. З метою виконання антикорупційного законодавства забезпечити:

– дієву взаємодію органів влади та правопорядку у вирішенні завдань, поставлених Президентом та Урядом України щодо подолання корупції;

– систематичний розгляд на колегіях, засіданнях і нарадах питань дотримання законодавства про державну службу й боротьбу з корупцією та здійснення скоординованих дій усіх державних органів влади області, організацій та установ щодо усунення причин та умов, які заважають запобіганню корумпованості серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

– своєчасне застосовування до винних в скоєнні корупційних правопорушень дисциплінарних та інших заходів, передбачених чинним законодавством, та інформування правоохоронних органів про факти корупції;

– обговорення на службових нарадах або зборах трудових колективів кожного випадку корупції;

- проведення службових перевірок для встановлення й усунення причин та умов, які сприяли вчиненню цих діянь. Про результати перевірок інформувати облдержадміністрацію;

– надання особами, уповноваженими на виконання функцій держави, декларацій про доходи та зобов’язання фінансового характеру про себе і членів сім’ї до 15 квітня кожного року у порядку і на підставах, передбачених статтями 13 законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, а також статтею 6 Закону України “Про боротьбу з корупцією”;

- проведення відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації щомісячного звіряння відомостей щодо осіб, які скоїли корупційні діяння з даними відповідних підрозділів прокуратури, УСБ, УМВС, місцевих судів, а також прийняття до винних заходів, передбачених законами України „Про державну службу” та „Про службу в органах місцевого самоврядування” і проведення профілактичної роботи;

- здійснення заходів щодо посилення контролю за відкритістю й прозорістю в роботі державних органів, усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь, інших правопорушень, пов’язаних із корупцією.

Виконавці: Керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади

Терміни виконання: Постійно

2.1 УСБУ України в Луганській області спільно з УМВСУ в Луганській області здійснити загальну профілактичну роботу щодо попередження, документування та виявлення корупційних діянь з боку посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, причетних до незаконного надання земельних ділянок у користування, передачі у власність, продажу, оренди та розподілу, у т.ч. природно-заповідного, оздоровчого та рекреаційного призначення, з метою недопущення порушень вимог законодавства під час оформлення прав на земельні ділянки, визначення їх вартості, сплати земельного податку, внесення орендної плати за землю.

Виконавці: Луганське обласне головне управління земельних ресурсів, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, регіональне відділення Фонду державного майна України в Луганській області, УМВС України в Луганській області, УСБ України в Луганській області

Терміни виконання: Постійно

2.2 Вивчити та узагальнити практику виконання посадовими особами державних органів, установ та організацій подань, інших документів прокурорського реагування з питань усунення причин та умов, що сприяють проявам корупції, постанов суду про накладення адміністративних стягнень за корупційні діяння та інші правопорушення, пов"язані з корупцією. Вивчити відповідність прийнятих рішень вимогам законодавства й вжити заходів щодо посилення відповідальності за допущені порушення.

Виконавці: Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Терміни виконання: Постійно

2.3 З метою усунення передумов для проявів корупції і службових зловживань, які стримують чи обмежують розвиток підприємницької діяльності в області, здійснити перевірки відповідності регуляторних актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування чинному законодавству. При виявленні порушень вжити заходів з їх усунення.

Виконавці: Представництво державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Луганській області, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Терміни виконання: Постійно

2.4 З метою виявлення та припинення зловживань з боку посадових осіб органів державної виконавчої влади й місцевого самоврядування та інших державних органів, при узгодженні дозволів на функціонування суб"єктів підприємницької діяльності, які здійснюють операції з брухтом чорних і кольорових металів, а також з видобутку корисних копалин, зокрема, вугілля, здійснити перевірки таких структур на предмет
відповідності їх діяльності чинному законодавству.

Виконавці: УМВСУ в Луганській області, Державна податкова адміністрація в Луганській області, УСБУ в Луганській області, прокуратура Луганської області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, представництво державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Луганській області, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Терміни виконання: Постійно

2.5 З метою виявлення та припинення проявів корупції і службових зловживань з боку посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері єдиної державної регуляторної політики, реєстрації суб"єктів підприємницької діяльності, подальшого розвитку підприємств усіх форм власності здійснити перевірки відповідних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, при необхідності вживати відповідних заходів реагування.

Виконавці: Представництво державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Луганській області, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Терміни виконання: Постійно (за окремими планами)

2.6 З метою попередження протиправних діянь з боку працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших державних установ та організацій, а також підвищення рівня їх правової підготовки в Луганському обласному центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій продовжити заняття з актуальних питань боротьби з корупцією (за його планами).

Виконавці: Відділи: кадрової роботи, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, управління державної служби Головдержслужби України в Луганській області, Луганський обласний центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Терміни виконання: Постійно (за окремими планами)

3 Захист життя, здоров’я честі та гідності особи,

її майна від злочинних посягань

3.1 УСБУ України в Луганській області спільно з УМВСУ в Луганській області проводити загальну профілактичну роботу , спрямовану на протидію до застосування методів терору як способу вирішення будь-яких питань політичного або іншого характеру, посилення пильності громадян. З цією метою організувати роботу анти терористичного центру на належному рівні з здійсненням необхідних сил та засобів.

Для повідомлень про факти можливої підготовки терактів або інших антигромадських проявів, довести до населення контактні телефони правоохоронних органів.

Виконавці: УСБУ в Луганській області, УМВСУ в Луганській області

Терміни виконання: Постійно

3.2 Вжити заходів, спрямованих на попередження терористичних і диверсійних проявів, надзвичайних ситуацій, аварій і катастроф на уразливих об’єктах. З метою напрацювання практичних навичок, удосконалення професійної підготовки особового складу проводити спільні заняття з методичної і практичної підготовки до штурмових дій в рамках проведення анти терористичних операцій.

Виконавці: УСБУ в Луганській області, УМВСУ в Луганській області, Головне управління МНС України в Луганській області, в/ч – 3035.

Терміни виконання: Постійно

3.3 Здійснити заходи проведення обліку житла, де проживають особи похилого віку, самотні, особи, визнані недієздатними, психічно хворі, інші особи, які потребують опіки, та хворі на алкоголізм і наркоманію, з метою запобігання фактам знущання над ними, незаконного відчуження їх житла.

Виконавці: УМВС України в Луганській області, Управління житлово-комунального господарства, Головне управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

Терміни виконання: Постійно

3.4 З метою посилення боротьби з нелегальною міграцією, виявлення та перекриття стійких каналів переміщення незаконних мігрантів через державний кордон проводити спільні цільові профілактичні операції та вживати до правопорушників заходів відповідно до чинного законодавства України.

Виконавці: УСБУ в Луганській області, УМВСУ в Луганській області, Луганський прикордонний загін, в/ч - 3035

Терміни виконання: Постійно

3.5 Для попередження та мінімізації криміногенного впливу на неповнолітніх і молодіжне середовище, посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів здійснити спільні оперативно-профілактичні операції з протидії розповсюдженню наркотичних засобів у навчально-виховних та розважальних закладах.

Виконавці: УСБУ в Луганській області, УМВСУ в Луганській області,

в/ч – 3035.

Терміни виконання: Постійно

3.6 Розробити та запровадити систему погоджених заходів, спрямованих на забезпечення зберігання та недопущення незаконного вивезення за кордон художніх, історичних та інших культурних цінностей. З цією метою створити постійно діючи мобільні групи для роботи в прикордонних районах області.

Виконавці: Управління культури та туризму облдержадміністрації, УМВСУ в Луганській області, Луганський прикордонний загін, Луганська митниця, УСБУ в Луганській області

Терміни виконання: 2007 рік

3.7 З метою належної протидії тяжким та особливо тяжким злочинам, незаконному обігу зброї та вибухівки, розшуку злочинців та осіб, причетних до цього, провести спеціальні оперативно-профілактичні операції під умовними назвами „Розшук” (щокварталу), „Зброя” (що півріччя), „Квартира” (щороку).

Виконавці: УМВСУ в Луганській області, в/ч – 3035.

Терміни виконання: 2007-2010 роки

3.8 Провести оперативно-профілактичні операції з метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у т.ч. пияцтва, наркоманії, дитячої бездоглядності й безпритульності, а також виявлення та притягнення до відповідальності дорослих осіб, які негативно впливають на виховання дітей, втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, наркоманію, проституцію, жебрацтво тощо.

Виконавці: УМВСУ в Луганській області, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад, в/ч – 3035.

Терміни виконання: Постійно

3.9 Забезпечити комплекс заходів оперативно-розшукового характеру з метою виявлення та попередження фактів незаконного відчуження майна, яке знаходиться в податковій заставі.

Виконавці: Державна податкова адміністрація в Луганській області

Терміни виконання: Постійно

4 Боротьба з економічною злочинністю та контрабандою

4.1 За участю регіональних підрозділів Фонду державного майна України здійснити перевірки додержання законності процесів роздержавлення власності з метою своєчасного попередження незаконного вилучення активів підприємств з державними частками майна шляхом використання схем банкрутства, передачі їх майна до дочірніх та спільних підприємств, холдингових компаній, вжити скоординованих заходів для викриття зловживань з боку посадових осіб, насамперед фактів хабарництва й корупції.

Виконавці: УСБУ в Луганській області, УМВСУ в Луганській області

Терміни виконання: Постійно

4.2 Організувати та провести комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на викриття задокументованих фактів нецільового використання бюджетних коштів, виділених потерпілим від аварії на ЧАЕС для будівництва чи придбання житла, а також на отримання пільговою категорією населення путівок для санаторно-курортного лікування, зловживань з боку посадових осіб при перерахуванні бюджетних коштів на підтримку колективних сільгосппідприємств та до центрів зайнятості.

Виконавці: УМВСУ в Луганській області, Державна податкова адміністрація в Луганській області, прокуратура Луганської області

Терміни виконання: Постійно

4.3 Вживати скоординованих заходів для забезпечення зменшення заборгованості перед державним бюджетом великих стратегічно важливих для економіки підприємств, своєчасно викриваючи зловживання з боку посадових осіб цих підприємств.

Виконавці: Державна податкова адміністрація в Луганській області, УСБ України в Луганській області, УМВС України в Луганській області, прокуратура в Луганській області

Терміни виконання: Постійно

4.4 Спільно з працівниками Луганської митниці та військовослужбовцями Луганського прикордонного загону провести комплексну операцію “Канал” з перекриття шляхів контрабандного переміщення наркотиків на українсько-російській ділянці державного кордону.

Виконавці: УМВСУ в Луганській області, УСБУ в Луганській області, Луганська та Старобільська митниці, Луганський прикордонний загін, в/ч - 3035

Терміни виконання: За окремим графіком

4.5 Щомісяця інформувати населення через засоби масової інформації про роботу органів внутрішніх справ області із розслідування кримінальних справ про найбільш резонансні злочини, а також виявлені в ході розслідування справ причини і умови, що сприяють вчиненню злочинів. Щокварталу проводити брифінги, прес-конференції і “круглі столи” з редакціями та ЗМІ з найбільш актуальних питань.

Виконавці: УСБУ, УМВСУ в Луганській області, облдержадміністрація, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

Терміни виконання: Постійно

4.6 З метою недопущення криміналізації вугільної промисловості та профілактики створення схем ухилення від оподаткування державними структурами, які займаються видобутком і реалізацією вугілля на адресу комерційних підприємств, постійно здійснювати дослідження господарських взаємовідносин зазначених суб’єктів господарювання, аналізувати ліквідність укладених угод щодо подальшого розвитку та підвищення рентабельності підприємств.

Виконавці: Державна податкова адміністрація в Луганській області, УМВС України в Луганській області

Терміни виконання: Постійно

4.7 Спільно з іншими контролюючими органами здійснити перевірки суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють на ринку нафтопродуктів, з метою викриття та профілактики порушень податкового законодавства, проводити моніторинг оптових та роздрібних цін на світлі нафтопродукти, здійснювати комплексні обстеження мереж автозаправних станцій щодо встановлення реального обсягу та повноти сплати податків зазначеними суб’єктами підприємницької діяльності.

Виконавці: Державна податкова адміністрація в Луганській області

Терміни виконання: Постійно

4.8 З метою забезпечення контролю за дотриманням правил прикордонного режиму в межах контрольованих прикордонних районів спільно з УМВС, УСБУ в Луганській області, разом з представниками громадських формувань організувати службу спільних нарядів „Контрольний пост” у межах контрольованих прикордонних районів.

Виконавці: Луганський прикордонний загін, УСБУ в Луганській області, УМВС України в Луганській області, Луганська та Старобільська митниці, в/ч – 3035.

Терміни виконання: Постійно

4.9 Спільно з Державною податковою адміністрацією в Луганській області, з УМВС України в Луганській області іншими правоохоронними органами та органами виконавчої влади на місцях активізувати протидію злочинності у сфері оподаткування та проаналізувати умови, що сприяють ухиленню службовими особами підприємств від сплати податків.

За результатами аналізу вжити узгоджених заходів профілактики та виявлення злочинів у сфері оподаткування.

Виконавці: Державна податкова адміністрація в Луганській області, прокуратура Луганської області, УМВС України в Луганській області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

Терміни виконання: Щороку

4.10 Проаналізувати причини поглиблення розвитку „тіньової” економіки та умови, які цьому сприяють.

За результатами аналізу забезпечити проведення правоохоронними, контролюючими та фінансовими органами узгоджених заходів з профілактики економічних злочинів, зокрема, у банківській, фінансовій, зовнішньоекономічній сферах та сфері приватизації, у тому числі скоєних організованими групами.

Виконавці: Державна податкова адміністрація в Луганській області, УМВС України в Луганській області, УСБУ в Луганській області, прокуратура Луганської області

Терміни виконання: Щороку

5 Заходи щодо запобігання скоєнню злочинів

і правопорушень неповнолітніми та молоддю

5 З метою координації дій забезпечити обмін інформацією щодо скоєння правопорушень з боку неповнолітніх або по відношенню до них служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації та управління освіти і науки облдержадміністрації.

Виконавці: УМВСУ в Луганській області, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

Терміни виконання: Постійно

5.1 Сприяти створенню необхідних умов для проживання та виховання дітей у сім’ї, які б виключали негативне побутове оточення, вплив антигромадських елементів. Притягувати до відповідальності батьків за неналежне виховання, навчання та розвиток дитини.

Виконавці: Управління: з питань молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації, УМВСУ України в Луганській області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

Терміни виконання: Постійно

5.2 З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтву, наркоманії, дитячій бездоглядності та безпритульності, виявляти дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих, провести спільні оперативно-профілактичні операції.

Виконавці: УМВС України в Луганській області, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, управління: з питань молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації, в/ч – 3035.

Терміни виконання: Постійно

5.3 Здійснити заходи щодо забезпечення зайнятості підлітків, які не мають постійних доходів і джерел для існування, організації їх дозвілля й відпочинку, з цією метою організувати центри соціальної служби для молоді, а також надання учням та студентам послуг у працевлаштуванні для роботи у вільний від навчання час і під час канікул.

Виконавці: Управління: з питань молоді та спорту, , освіти і науки, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

Терміни виконання: Постійно

5.4 Забезпечити контроль за додержанням вимог законодавства щодо захисту майнових (житлових) прав неповнолітніх. Вживати заходів з виявлення фактів незаконного відчуження житла, що належить неповнолітнім, та до відновлення права дітей на житло. Забезпечити ведення обліку таких дітей для соціального та правового захисту.

Виконавці: УМВСУ в Луганській області, Управління освіти та науки облдержадміністрації, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, управління з питань молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

Терміни виконання: Постійно

6 Боротьба з наркоманією та алкоголізмом

6 Забезпечити посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, профілактику наркоманії, поліпшення організації лікування хворих на наркоманію.

З цією метою:

- організувати проведення регіональних перевірок дотримання законодавства в розважальних закладах, місцях відпочинку молоді (дискотеках, кафе, барах, нічних клубах);

- здійснити спільні оперативно-профілактичні заходи з протидії розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин у навчально-виховних закладах (школи, ліцеї, училища, ВУЗи) під умовною назвою „Генофонд”;

Виконавці: УМВСУ в Луганській області, управління: охорони здоров’я, з питань молоді та спорту облдержадміністрації, УСБУ в Луганській області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад, в/ч –3035.

Терміни виконання: Постійно

6.1 З метою підвищення якості медико-соціальної, антиалкогольної та антинаркотичної роботи забезпечити впровадження галузевих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу у сфері наркологічної діяльності в роботу лікувальних і реабілітаційних закладів незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, звернувши особливу увагу на впровадження ефективних вітчизняних і визнаних світових комплексних лікувально-реабілітаційних програм.

Виконавці: Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

Терміни виконання: За окремим графіком

6.2 З метою запобігання суспільно небезпечним діям з боку психічно хворих, активізувати роботу з виявлення хворих з тяжкими психічними розладами, що обумовлюють можливість скоєння ними суспільно небезпечних дій. Забезпечити необхідну диспансеризацію таких хворих у групах амбулаторної примусової психіатричної допомоги в установленому діючим законодавством порядку.

Виконавці: Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Терміни виконання: Постійно

7 Протидія рецидивній злочинності

7 Забезпечити взаємодію установ виконання покарань, територіальних органів виконання покарань, що не пов’язані з позбавленням волі, органів внутрішніх справ, міських (районних) центрів зайнятості та служб у справах неповнолітніх, спостережних комісій, створених при місцевих державних адміністраціях, щодо вирішення питань трудового й побутового влаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі та подальшого соціального патронату і соціальної реабілітації.

Виконавці: Управління державного департаменту України з питань виконання покарань в Луганській області, УМВСУ в Луганській області, обласний центр зайнятості населення, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, центри соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, спостережні комісії при райдержадміністраціях і міськвиконкомах області

Терміни виконання: Постійно

7.1 Забезпечити функціонування мережі загальноосвітніх навчальних закладів в установах кримінально виконавчої системи області, зміцнення їх матеріально-технічної та навчально-методичної бази.

Виконавці: Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління державного департаменту України з питань виконання покарань в Луганській області

Терміни виконання: Постійно

8 Заходи щодо приведення ізоляторів тимчасового

утримання до європейських норм і стандартів

8 Проаналізувати стан роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення належних умов утримання затриманих і узятих під варту осіб в ізоляторах тимчасового утримання органів внутрішніх справ, приведення їх відповідно до європейських норм і стандартів шляхом реконструкції існуючих та завершення будівництва нових ізоляторів тимчасового утримання.

Виконавці: УМВСУ в Луганській області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

Терміни виконання: Щомісяця

9 Запобігання поширенню бродяжництва

9 Запровадити проведення щорічних семінарів, нарад з метою координації зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, благодійних фондів і визначення заходів щодо запобігання бродяжництву.

Виконавці: Райдержадміністрації та виконкоми міських рад, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління з питань молоді та спорту облдержадміністрації, за участю громадських організацій і благодійних фондів

Терміни виконання: 2007-2008 роки

10 Охорона громадського порядку

та безпека дорожнього руху

10 З метою посилення контролю за експлуатаційним станом доріг та вулиць, забезпечення учасників дорожнього руху безпечними умовами руху провести комплексне обстеження вулиць і шляхів області.

Виконавці: Служба автомобільних доріг в Луганській області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

Терміни виконання: Щороку

10.1 Здійснити раптові перевірки виконання територіальними підрозділами правоохоронних органів області поставлених завдань з виявлення протиправної діяльності на кордоні.

Виконавці: УСБУ в Луганській області, УМВСУ в Луганській області, Луганська та Старобільська митниці, Державна податкова адміністрація в Луганській області, прокуратура Луганської області, Луганській прикордонний загін, Головне управління МНС України в Луганській області

Терміни виконання: 2007-2010 роки

10.2 Вжити заходів з розширення мережі громадських формувань, які беруть участь в охороні громадського порядку й профілактичній роботі. Визначити принципи та установити порядок заохочення громадян у разі їх участі в запобіганні злочинам та їх розкритті.

Виконавці: Райдержадміністрації та виконкоми міських рад, УМВСУ в Луганській області, УСБУ в Луганській області

Терміни виконання: 2007 рік

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансове забезпечення заходів програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та місцевих бюджетів міських та районних рад, з урахуванням вимог ст. 75 Бюджетного Кодексу України.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням програми здійснюється Луганською облдержадміністрацією та Луганською обласною радою. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна