Главная Обратная связь Структура сайта
6 сессия

Рішення № 6/21 від 24 листопада 2006 р. Про відзнаки обласної ради та обласної державної адміністрації

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
шоста сесія

РІШЕННЯ

24 листопада 2006 р.
№ 6/21
м. Луганськ

Про відзнаки обласної ради та обласної державної адміністрації

З метою відзначення та стимулювання кращих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму й значних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, враховуючи пропозиції облдержадміністрації, керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада ВИРІШИЛА:

1 Заснувати відзнаки Луганської обласної ради та Луганської обласної держадміністрації.

2 Встановити, що відзнаками Луганської обласної ради та Луганської обласної держадміністрації є:

- звання «Почесний громадянин Луганщини»;

- медаль «За заслуги перед Луганщиною»;

- почесна відзнака «За розвиток регіону»;

- почесна відзнака «Кращий Луганський товаровиробник»;

- Почесна грамота Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації;

- Грамота Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації.

3 Затвердити Положення про відзнаки Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації: звання «Почесний громадянин Луганщини», медаль «За заслуги перед Луганщиною», почесну відзнаку «За розвиток регіону», почесну відзнаку «Кращий Луганський товаровиробник», Почесну грамоту й Грамоту Луганської обласної ради та Луганської обласної держадміністрації та їх опис (додаються).

4 Скасувати рішення обласної ради від 13.01.2005 № 18/10 «Про відзнаки обласної ради».

5 Встановити, що видатки, пов′язані з виготовленням медалей, знаків, посвідчень до медалей, знаків, бланків Почесних грамот та нагрудних знаків до них, бланків грамот здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету.

Голова обласної ради В.М.Голенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
24 листопада 2006 р.
№ 6/21

ПОЛОЖЕННЯ про відзнаки Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації

РОЗДІЛ I

Загальні положення

Відзнаками Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації (далі – відзнаки) є:

- звання «Почесний громадянин Луганщини»

- медаль «За заслуги перед Луганщиною»;

- почесна відзнака «За розвиток регіону»;

- почесна відзнака «Кращий Луганський товаровиробник»;

- Почесна грамота й Грамота Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації.

2 Відзнаки Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації є заохоченням та формою відзначення за вагомі здобутки в галузі державного будівництва та місцевого самоврядування, особисті заслуги у сприянні економічному, науково-технічному та соціально-культурному розвитку області, за мужність і відвагу, проявлені при рятуванні людей та матеріальних цінностей, високі досягнення у спорті, збагачення культурної спадщини, плідну благодійну, гуманістичну та громадську діяльність, високу професійну майстерність, а також з нагоди державних свят, пам′ятних та ювілейних дат.

3 Звання «Почесний громадянин Луганщини» присвоюється рішенням обласної ради, а медаллю «За заслуги перед Луганщиною», почесними відзнаками «За розвиток регіону», «Кращий товаровиробник» й Почесною грамотою та Грамотою Луганської обласної ради й Луганської обласної державної адміністрації нагороджуються за розпорядженнями голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації.

Протягом року фізичну або юридичну особу може бути нагороджено, як правило, лише однією відзнакою.

РОЗДІЛ II

Звання «Почесний громадянин Луганщини»

1 Звання «Почесний громадянин Луганщини» присвоюється жителям Луганської області, громадянам України, громадянам інших держав рішенням обласної ради за видатні досягнення в зміцненні виробничого, наукового та духовного потенціалу області.

2 Звання «Почесний громадянин Луганщини» присвоюється одній особі один раз на рік до Дня утворення Луганської області – 3 червня.

3 Фотографії почесних громадян розміщуються на стенді, розташованому в будинку облради, а прізвища громадян, ушанованих почесним званням, заносяться до Книги почесних громадян області.

В обласному краєзнавчому музеї, за місцем проживання оформлюється постійна експозиція, присвячена почесному громадянину.

5 Почесний громадянин має право брати участь у сесіях Луганської обласної ради.

Почесному громадянину Луганщини виплачується щомісячна стипендія в розмірі двох мінімальних заробітних плат та щорічно безоплатно надається путівка на санаторно-курортне лікування або допомога на оздоровлення в розмірі п′ятнадцяти мінімальних заробітних плат.

У випадку смерті почесного громадянина Луганщини, його поховання здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету в розмірі п′яти мінімальних заробітних плат.

6 Рішенням обласної ради почесний громадянин Луганщини може бути позбавлений цього звання за дії, які тягнуть позбавлення права на державні нагороди.

РОЗДІЛ III

Медаль «За заслуги перед Луганщиною»

1 Медаллю «За заслуги перед Луганщиною» нагороджуються громадяни України, які мешкають на території Луганської області та зробили особистий внесок у її розвиток і відомі за заслуги, зазначені в п.2 розділу I цього Положення.

Медаллю «За заслуги перед Луганщиною» можуть бути нагороджені громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.

2 Медаль «За заслуги перед Луганщиною» має три ступені:

- медаль «За заслуги перед Луганщиною» I ступеня;

- медаль «За заслуги перед Луганщиною» II ступеня;

- медаль «За заслуги перед Луганщиною» III ступеня;

Вищим ступенем медалі є I ступінь.

3 Нагородження медаллю «За заслуги перед Луганщиною» здійснюється послідовно, починаючи з III ступеня.

4 Нагородження медаллю «За заслуги перед Луганщиною» наступного ступеня можливе, як правило, не раніше як через два роки після нагородження медаллю попереднього ступеня.

5 Особи, на яких подається клопотання про нагородження медаллю «За заслуги перед Луганщиною», як правило, мають бути попередньо нагороджені Грамотою або Почесною грамотою Луганської обласної ради та/або Луганської обласної державної адміністрації, або однією з державних нагород України.

6 Нагородження медаллю «За заслуги перед Луганщиною» може бути здійснено посмертно.

РОЗДІЛ IV

Почесне відзнака «За розвиток регіону»

1 Почесною відзнакою «За розвиток регіону» нагороджуються керівники підприємств, установ, організацій, які розташовані на території Луганської області, за самовіддану багаторічну працю, високі виробничі показники та видатні досягнення у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, що сприяли соціально-економічному та культурному розвитку Луганської області.

Почесною відзнакою «За розвиток регіону» можуть бути нагороджені громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які зробили вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Луганської області.

2 Представлення до нагородження почесною відзнакою «За розвиток регіону» здійснюється, як правило, за умови попереднього нагородження відзнаками Луганської обласної ради та/або Луганської обласної державної адміністрації, але не раніше як через два роки після попереднього нагородження.

3 Нагородження почесною відзнакою «За розвиток регіону» проводиться одноразово. Повторних нагороджень не здійснюється.

РОЗДІЛ V

Почесна відзнака «Кращий Луганський товаровиробник»

1 Почесною відзнакою «Кращий Луганський товаровиробник» нагороджуються колективи кращих підприємств Луганщини усіх форм власності та керівники таких підприємств за вагомий внесок у виробництво високоякісної й конкурентоспроможної вітчизняної продукції, яка задовольняє потреби і очікування споживачів.

Почесною відзнакою «Кращий Луганський товаровиробник» можуть бути нагороджені іноземні громадяни та особи без громадянства, що здійснюють підприємницьку діяльність на території Луганської області.

2 Визначення переможців здійснюється на основі аналізу основних критеріїв виробленої продукції за п′ятьма блоками: якість та конкурентоспроможність продукції; виробничо-технічний потенціал підприємства; ресурсний потенціал; соціальне значення; інформаційне забезпечення.

2.1 Якість та конкурентоспроможність продукції:

- безпечність;

- екологічність;

- естетика, дизайн;

- доступність ціни.

2.2 Виробничо-технічний потенціал підприємства:

- тривалість виробництва відповідної продукції;

- наявність систем контролю якості продукції;

- новизна технологічного процесу;

- застосування системи протоколів випробувань продукції.

2.3 Ресурсний потенціал:

- характеристика якості та походження сировини;

- характеристика рівня зносу технологічного обладнання;

- використання технологій енергозбереження.

2.4 Соціальне значення:

- доступність продукції для громадян з різною купівельною спроможністю;

- задоволеність споживачів продукцією;

- наявність договорів страхування виробника за якість виробленої продукції.

2.5 Інформаційне забезпечення:

- наявність товарного знаку, товарної марки;

- наявність штрих-коду;

- участь у виставкових заходах;

- рівень рекламного супроводу.

РОЗДІЛ VI

Почесна грамота та Грамота Луганської обласної ради й Луганської обласної державної адміністрації

1 Почесною грамотою та Грамотою Луганської обласної ради й Луганської обласної державної адміністрації (далі – Почесна грамота та Грамота) нагороджуються трудові колективи підприємств, установ, організацій, громадські об′єднання, громадяни України, які, як правило, мешкають на території області, працюють у даному колективі не менше 5 років та зробили значний особистий внесок у розвиток регіону або мають інші досягнення, зазначені в п. 2 розділу I цього Положення.

Почесною грамотою та Грамотою можуть бути нагороджені громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства за сприяння соціально-економічному розвитку області, збагачення культурної спадщини, плідну благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

Почесна грамота є вищою по відношенню до Грамоти.

3 Нагороджені Почесною грамотою та Грамотою за нові заслуги можуть бути знову удостоєні цих нагород, але не раніше як через два роки після попереднього нагородження.

РОЗДІЛ VII

Порядок представлення до нагородження відзнаками

Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації

1 Висунення кандидатур для нагородження відзнаками Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації здійснюється у трудовому колективі, де працює представлена до нагородження особа .

2 Клопотання про нагородження порушується колективами підприємств, установ, організацій, не залежно від форм власності, перед відповідним органом вищого рівня чи районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад.

3 Подання про нагородження відзнаками вноситься до обласної державної адміністрації та обласної ради структурними підрозділами облдержадміністрації, постійними комісіями обласної ради, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об′єднаннями не пізніше ніж за 20 днів до дати нагородження. У поданні обов′язково вказується дата нагородження

Подання про присвоєння звання «Почесний громадянин Луганщини» вносяться до обласної ради обласною державною адміністрацією не пізніше 1 травня поточного року.

4 До подання додаються відомості про конкретні виробничі, наукові та інші досягнення трудових колективів, підприємств, установ і організацій, а для громадян, крім цих відомостей, біографічна довідка.

5 Документи, подані з порушенням строків та інших вимог цього Положення, не розглядаються.

6 Рішення про нагородження відзнаками, крім звання «Почесний громадянин Луганщини», приймається головою обласної ради та головою облдержадміністрації або особами, які виконують їх обов′язки, й оформляються розпорядженнями.

7 Проекти розпорядження (рішення) про нагородження готують комітети, управління, відділи облдержадміністрації, виконавчий апарат обласної ради.

9 Облік відзнак та нагородження ними здійснюють відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації та сектор кадрової роботи та нагород виконавчого апарату обласної ради.

РОЗДІЛ VIII

Порядок вручення відзнак

Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації

Відзнаки Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації вручають голова обласної ради та голова обласної державної адміністрації або, за їх дорученням, інші уповноважені особи в обстановці урочистості й широкої гласності.

Почесним громадянам вручаються: посвідчення, диплом і пам′ятний знак «Почесний громадянин Луганщини» затвердженого зразка.

Особі, нагородженій медаллю «За заслуги перед Луганщиною», вручається знак медалі, мініатюра медалі та посвідчення.

Особі, нагородженій почесною відзнакою «За розвиток регіону» або «Кращий Луганський товаровиробник», вручається почесна відзнака, її мініатюра та посвідчення.

Нагородженому Почесною грамотою, крім грамоти, вручається нагрудний знак.

Медалі «За заслуги перед Луганщиною», почесні відзнаки «За розвиток регіону», «Кращий Луганський товаровиробник» та нагрудний знак до Почесної грамоти носять на грудях з лівого боку після державних нагород.

Втрачені медалі (знаки медалей, мініатюри знаків медалей) та посвідчення до них, нагрудний знак до Почесної грамоти повторно не видаються.

У трудовій книжці нагородженого кадровою службою установи, підприємства, організації, де працює нагороджений, робиться відповідний запис.

ОПИС
пам′ятного знаку
«Почесний громадянин Луганщини»

Пам′ятний знак «Почесний громадянин Луганщини» являє собою ювелірну композицію яка складається із зірки нагрудного пам′ятного знаку і знаку на ланцюгу з 16-ти кілець.

Зірка нагрудного знака має восьмипроменеву форму. У центрі зображено герб Луганської області в техніці лакової мініатюри на плакетці з цінних порід дерева. Зірка декорована стразами, природними камінцями – гематит – і художнім склом.

Пам′ятний знак на ланцюгу має восьмипроменеву форму. У центрі зображено герб Луганської області в техніці лакових мініатюрних розписів на плакетці з цінних порід дерева. Ланцюг складається із 16-ти кілець, кожен з яких у формі округлої плакетки з цінних порід дерева, із зображенням лакових мініатюр пам′ятних місць Луганщини, скріплених між собою кільцями.

ОПИС
посвідчення Почесного громадянина Луганщини

Посвідчення являє собою книжечку розміром 200×150 мм з натуральної шкіри вишневого кольору. На лицевій стороні зображено герб Луганської області розміром 37×37 мм у техніці лакової мініатюри на плакетці з латуні.

Нижче герба виконано напис «Посвідчення почесного громадянина Луганщини» в техніці скань із срібла. На 1 –й та 6-й сторінках зображено малий герб України.

На 2-й сторінці зображено герб Луганської області, нижче – напис «Посвідчення почесного громадянина Луганщини», серія та номер посвідчення.

На 3-й сторінці розміщено фото, нижче – прізвище, ім′я та по батькові почесного громадянина.

На 4-й сторінці розміщено текст: «присвоєно звання «Почесний громадянин Луганщини» з врученням пам′ятного знаку» і номер знака.

Нижче розміщені підписи голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації, які скріплені печатками.

Нижче розміщені дата та номер рішення Луганської обласної ради.

На 5-й сторінці залишено вільне місце (8 ліній) для особливих відміток.

Сторінки з 1-ї до 6-ї виконані в техніці комп′ютерно-кольорового друку.

ОПИС
диплома почесного громадянина Луганщини

Диплом почесного громадянина Луганщини являє собою металеву пластину жовтого кольору на плакетці з цінних порід дерева розміром 30×22 см, на якій технікою комп′ютерної графіки зображено герб Луганської області в обрамленні стрічок, нижче виконано надпис «Диплом почесного громадянина Луганщини», дата та номер рішення обласної ради про присвоєння звання.

ОПИС
медалі «За заслуги перед Луганщиною»
I, II, III ступенів

Медаль «За заслуги перед Луганщиною» I, II, III ступенів виготовляється з міді покритою золотом та має форму вісьмикінцевої зірки, яка сполучається з колодкою прямокутної форми. Усередині зірки розміщено герб Луганської області, навколо якого по колу, вкритому емаллю синього кольору, розміщено напис позолоченими літерами «За заслуги перед Луганщиною». Зірку з круговим написом виконано методом карбування. Повнокольорове зображення центральної частини герба Луганської області виконано з використанням оптичної смоли. Розмір зірки між протилежними краями – 40 мм.

Колодку прямокутної форми з лавровою гілкою біля основи виконано карбуванням з вертикальними бороздами, фарбування яких визначає ступінь медалі:

I ступінь має одну синю смугу;

II ступінь – дві сині смуги;

III ступінь – три сині смуги.

На колодці із зворотного боку розміщено шпильку для кріплення медалі до одягу.

Мініатюра знака медалі «За заслуги перед Луганщиною» I, II, III ступенів виготовляється без колодки з міді з вкриттям золотом розміром між протилежними краями – 22 мм.

Смуги для позначення I, II, III ступенів нанесено на полі герба Луганської області у верхній частині.

Повнокольорове зображення герба виділяється із застосуванням оптичної смоли.

Мініатюра знака медалі кріпиться до одягу за допомогою ювелірного цангового фіксатора.

ОПИС
почесної відзнаки «За розвиток регіону»

Нагрудний знак «За розвиток регіону» складається безпосередньо із знаку та колодки, яка з′єднується зі знаком за допомогою кільця; у комплект відзнаки входить мініатюра знака.

Знак має форму чотирипроменевої опуклої зірки з розбіжними променями і виготовляється з міді, вкритої нікелем. Розмір зірки між протилежними кінцями – 55 мм. Чотири кінці зірки пофарбовані червоною емаллю. До знаку прикріплено круглу накладку, у середині якої розташовано герб Луганської області. На зеленому тлі накладки – напис по колу «За розвиток регіону». Накладка виготовляється з міді й вкрита позолотою. Центральну частину герба Луганської області виконано повнокольоровим зображенням, яке залито оптичною смолою.

Колодка відзнаки виготовляється з латуні. До неї приклепані карбовані верхня та нижня накладки, виготовлені з міді. Колодка вкрита нікелем та обтягнута муаровою стрічкою синьо-жовтого кольору Державного прапору України. Ширина стрічки – 26 мм. На зворотній стороні колодки встановлено булавку для кріплення знаку до одягу.

Мініатюра виготовляється з міді карбуванням і є зменшеним зображенням знаку. Вона вкрита нікелем. Розмір між протилежними кінцями мініатюри – 24 мм. У середині – повнокольорове зображення гербу Луганської області, яке залито оптичною смолою. До одягу мініатюра кріпиться за допомогою цангового зажиму.

ОПИС
почесної відзнаки «Кращий Луганський товаровиробник»

Нагрудний знак «Кращий Луганський товаровиробник» складається безпосередньо зі знаку та колодки, яка з′єднується з ним за допомогою кільця.

Знак має форму круглого медальйона, виготовленого карбуванням із міді, вкритої золотом. Розмір медальйона – 36 мм. Усередині медальйону розміщено зображення колосу та шестерні на червоному тлі, які символізують сільськогосподарського та промислового товаровиробника. Навколо зображення колосу та шестерні на зеленому тлі напис по колу «Кращий Луганський товаровиробник».

Колодка знака має форму стилізованого п′ятикутника, обтягнутого муаровою стрічкою синього кольору з двома жовтими смугами. До колодки поверх муарової стрічки прикріплено карбовану накладку, усередині якої знаходиться зображення гербу Луганської області, яке залите оптичною смолою.

До одягу відзнака кріпиться за допомогою булавки з фіксатором.

ОПИС
Почесної грамоти й Грамоти Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації

Почесна грамота та Грамота являє собою аркуш високоякісного паперу формату А4, вставлений у рамку з пластикового профілю, захищений з лицьового боку флоат-склом, задня стінка з ламінованого картону, з фурнітурою для горизонтального, вертикального та настінного застосування. Зверху листа зображені дві стрічки – блакитна та жовта, на тлі яких –символіка Луганської області, нижче зображено будинок Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації, на тлі якого – напис у чотири рядки: «Почесна грамота» або «Грамота», «Луганська обласна рада», «Луганська обласна державна адміністрація», «нагороджують». Нижче вписуються прізвище, ім′я та по батькові особи, її посада або назва підприємства з прізвищем керівника й відомості, за що вони нагороджені.

Знизу ліворуч ставляться підпис голови обласної ради та гербова печатка обласної ради, праворуч – підпис голови обласної державної адміністрації та гербова печатка обласної державної адміністрації, під ними – дата.

Текст Почесної грамоти та Грамоти обрамлено зверху, знизу й з боків орнаментом брунатного кольору та контуром цього ж кольору, Тло паперу: знизу – блідобрунатне, зверху – біле.

ОПИС
нагрудного знака до Почесної грамоти Луганської обласної ради й Луганської обласної державної адміністрації

Нагрудний знак до Почесної грамоти (далі – знак) виготовляється з латуні й має форму кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці у центрі – герб Луганської області в обрамленні зірок.

На зворотному боці нагрудного знака напис у два рядки – «Почесна грамота». По колу напис «За заслуги перед Луганщиною». Усі зображення й напис рельєфні. Знак має випуклий бортик та захисне лакове покриття.

За допомогою кільця з вушком знак з′єднується з прямокутною колодкою.

Розмір колодки: довжина – 15 мм, ширина – 32 мм. Поле колодки залито синьо-жовтою емаллю і є Державним прапором України.

На тлі Державного прапора України з нижнього лівого кута до верхнього правого кута простирається рельєфне зображення лаврової гілки. Колодка має випуклий бортик.

На зворотному боці колодки – застібка для прикріплення знаку до одягу.

Керівник секретаріату виконавчого апарату обласної ради О.Г.Пашенцев

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна