Главная Обратная связь Структура сайта
36 сессия

РІШЕННЯ №36/19 від 29.05.2010 р. «Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік...»

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

тридцять шоста сесія

РІШЕННЯ

«29» 05 2010 р. м. Луганськ №36/19

Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік та соціально-економічне становище Луганської області за результатами роботи у І кварталі 2010 року

За підсумками 2009 року послідовна реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік (далі – Програма) дозволила вирішити низку соціальних проблем та поліпшити показники рівня життя населення.

Проте у реальному секторі економіки внаслідок світової фінансово-економічної кризи відбулося значне скорочення окремих показників. Так, за підсумками 2009 року, індекс промислового виробництва становив 80,1 % до
2008 року, при запланованому Програмою – 87,7 %.

Індекси виробництва, вище запланованих Програмою на 2009 рік, забезпечено в таких галузях: целюлозно-паперове виробництво та видавнича діяльність – 98,1 % (за Програмою – 95,0 %), виробництво харчових продуктів та напоїв – 95,4 % (87,6 %), виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення – 104,1 % (101,8 %), металургія та оброблення металу – 73,0 % (68,8 %).

В інших галузях заплановані показники не виконано внаслідок того, що підприємства не мали програм виробництва на рік, а працювали тільки за умов реальних замовлень на місяць.

За підсумками І кварталу 2010 року, індекс промислової продукції зріс до відповідного періоду попереднього року на 9 %, зайнявши 12 місце серед регіонів України.

За підсумками 2009 року, область посідає третє місце в Україні за обсягом реалізованої промислової продукції, яка складає майже 56,1 млрд грн, або 8,4 % від загальнодержавного обсягу.

У 2009 році в агропромисловому комплексі обсяг сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств порівняно з 2008 роком скоротився на
12,3 % (за Програмою – зростання на 0,8 %), у тому числі по сільськогосподарських підприємствах зменшився на 19,1 %, по господарствах населення – на 4,9 %.

За підсумками І кварталу 2010 року, обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств порівняно з аналогічним періодом 2009 року збільшився на 1,8 % (13 місце по Україні).

Інвестиційна діяльність є одним із пріоритетних напрямів у досягненні стабільного соціально-економічного розвитку регіону.

За 2009 рік освоєно 5646,3 млн грн капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (98,9 % загального обсягу) становлять капітальні інвестиції у матеріальні активи. Інвестиції в основний капітал становили
4377,5 млн грн, що на 65,7 % менше, ніж у 2008 році (за Програмою – скорочення на 0,9 %).

За 2009 рік в економіку області іноземними інвесторами вкладено
263,9 млн дол. США прямих інвестицій, що у 5,2 раза більше надходжень
2008 року. З країн Європейського Союзу надійшло 259,4 млн дол. США
(98,3 % загального обсягу), з країн СНД – 2,3 млн дол. США (0,9 % до загального обсягу), з інших країн світу – 2,1 млн дол. США (0,8 %).

Область є експортоорієнтованою, тому на експорт припадає від 70 до 90 відсотків продукції. Негативні наслідки світової економічної та фінансової кризи в першу чергу вплинули на зовнішньоторговий оборот товарів і послуг. За 2009 рік він становив 4466,5 млн дол. США і зменшився порівняно з 2008 роком на 59,2 % (за Програмою – 8597,0 млн дол. США).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за 2009 рік становив
1886,4 млн дол. США і по відношенню до 2008 року скоротився на 70,3 %, імпорту – 2454,1 млн дол. США та відповідно на 45,0 %. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 567,7 млн дол. США (у 2008 році позитивне сальдо – 1899,4 млн дол. США).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 110 країн світу.

За січень – лютий 2010 року оборот зовнішньої торгівлі товарами збільшився у 1,9 раза по відношенню до аналогічного періоду 2009 року і становив 917,5 млн дол. США. Обсяг експорту – 445,7 млн дол. США (збільшився на 46,4 %), імпорту – 471,8 млн дол. США (у 2,6 раза більше).

Оборот роздрібної торгівлі за 2009 рік становив 18274,4 млн грн і склав
81,4 % обсягу 2008 року. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 38,1 %.

Оборот роздрібної торгівлі за січень – березень 2010 року становив 4384,1 млн грн, склавши 97,9 % від обсягу січня – березня 2009 року.

До зведеного бюджету за 2009 рік юридичними і фізичними особами Луганської області сплачено 6080,9 млн грн податків та зборів, що менше, ніж за відповідний період 2008 року на 326,6 млн грн, або на 5,1 % (за Програмою –
4822,1 млн грн).

До державного бюджету за 2009 рік зібрано 3518,0 млн грн, що на
326,4 млн грн менше, ніж за аналогічний період минулого року (8,5%).

До загального фонду Державного бюджету України за 2009 рік зібрано
1975,6 млн грн, що на 932,6 млн грн менше збору у 2008 році (67,9 %). Так, відбулося суттєве зниження надходження податку на прибуток у порівнянні з
2008 роком на 980,3 млн грн (65,0 %), акцизного збору з лікеро-горілчаної продукції – на 4,5 млн грн (19,0 %).

Зниження економічної активності й платоспроможності підприємств призвело до того, що контрольні показники Міністерства фінансів України зі збору платежів до Державного бюджету України виконані на 66,6 %, або на 1760,5 млн грн менше запланованого.

Спад економіки вплинув і на надходження платежів до місцевих бюджетів.

Доходи загального фонду місцевих бюджетів за 2009 рік становлять
2503,5 млн грн, що більше рівня аналогічного періоду минулого року на
0,3 млн грн, або 100 %.

На фінансування видатків загального фонду місцевих бюджетів області за 2009 рік спрямовано 4814,5 млн грн, що на 6,2 % більше показників минулого року і становить 97 % до обсягу, передбаченого розписом на рік.

Станом на 01.01.2010 податковий борг підприємств області (з банкрутами) становить: до зведеного бюджету – 1054,5 млн грн, до державного –
844,4 млн грн. Протягом року недоїмка до зведеного бюджету збільшилась на
1,1 %, до державного бюджету скоротилась на 4,7 %.

За січень – березень 2010 року до бюджетів усіх рівнів сплачено
1397,5 млн грн податків та зборів, що менше, ніж за відповідний період
2009 року на 120,4 млн грн, або на 7,9 %. За березень п. р. зібрано на
195,9 млн грн менше, ніж торік.

Фінансовий результат підприємств за 2009 рік склав 3980,4 млн грн збитку, що у 19,5 раза більше, ніж за 2008 рік (за Програмою – збільшення у 3 рази).

За січень – лютий 2010 року фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування склав 1046,1 млн грн збитку, що у
1,6 раза більше, ніж за січень – лютий 2009 року.

Погіршення фінансового стану підприємств негативно вплинуло на надходження до Пенсійного фонду України.

Протягом 2009 року до бюджету Пенсійного фонду надійшло близько
4,3 млрд грн власних коштів, або 96,5 % планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи зменшилися на 0,6 млрд грн, або на 12,7 %.

Заборгованість суб’єктів господарювання перед Пенсійним фондом станом на 01.01.2010 дорівнює 1158,7 млн грн і збільшилася проти 01.01.2009 на
83,4 млн грн, або у 2,6 раза.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по області станом на 01.01.2010 складала 132,4 млн грн, що на 39,9 млн грн більше, ніж станом на 01.01.2009.

Однак покращилась ситуація у сфері зайнятості та оплати праці населення.

Середньомісячна номінальна заробітна плата у розрахунку на одного штатного працівника по області за 2009 рік становила
1873 грн (6 місце по Україні), що на 5,9 % більше, ніж у 2008 році (за Програмою – 1930,0).

За підсумками І кварталу 2010 року середньомісячна номінальна заробітна плата перевищила відповідний показник попереднього року на 16,6 % і становила 2012 грн.

На обліку в державній службі зайнятості станом на 01.01.2010 перебувало
18,4 тис. осіб, що на 4,3 % менше порівняно з 01.12.2009, та на 48,7 % –
у порівнянні з 01.01.2009.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області станом на 01.01.2010 складав 1,3 % від кількості населення працездатного віку – на 1,1 в. п. менше, ніж на 01.01.2009.

У 2009 році працевлаштовано 34,5 тис. осіб, що на 24,6 % менше, ніж у 2008 році. З них 163 особи отримали роботу шляхом надання дотацій роботодавцям.

Враховуючи отримані результати та стан соціально-економічного розвитку Луганської області у 2009 році, відповідно до п. 16 частини першої ст. 43,
п. 1 частини першої ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

ВИРІШИЛА:

Звіт про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік та соціально-економічне становище Луганської області за результатами роботи у І кварталі 2010 року взяти до відома (додається).

Обласній державній адміністрації забезпечити висвітлення підсумків виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік та соціально-економічне становище Луганської області за результатами роботи у І кварталі 2010 року у засобах масової інформації.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради В.М.ПристюкПрикрепленный файлРазмер
до рішення підсумки.doc85.5 кб
Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна