Главная Обратная связь Структура сайта
30 сессия

Рішення № 30/13 від 03.09.2009 р. Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області за перше півріччя 2009 року

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
тридцята сесія

РІШЕННЯ

03.09.2009 р.
м. Луганськ
№ 30/13

Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області за перше півріччя 2009 року

Реалізація завдань Програми економічного і соціального розвитку Луганської області за перше півріччя 2009 року (далі – Програма) свідчить про необхідність мінімізації наслідків світової фінансової кризи та прискорення вирішення проблем, які стримують соціально-економічний розвиток області, визначення пріоритетних напрямків роботи до кінця поточного року з урахуванням антикризових програм державного та регіонального рівнів.

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-червень 2009 року склав 24,7 млрд грн (ІІІ місце серед регіонів України).

В агропромисловому комплексі у січні-червні 2009 року обсяг виробленої сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств порівняно з відповідним періодом 2008 року зріс на 1,9 %. Програмою передбачалося зростання на 0,8 %. У сільськогосподарських підприємствах цей показник зменшився на 0,1 %, у господарствах населення – збільшився на 3,4 %.

Інвестиційна діяльність є одним із пріоритетних напрямів у досягненні стабільного соціально-економічного розвитку регіону.

За I півріччя 2009 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено 27,4 млн дол. США прямих інвестицій, що у 2,0 рази більше надходжень ніж за I півріччя 2008 року.

За перше півріччя 2009 року спостерігалося скорочення доходів населення. Середній розмір пенсій станом на 01.07.2008 становив 1118,92 грн, що на 16,1 % менше передбаченого Програмою.

У січні-червні 2009 року розмір середньої заробітної плати становив
1787 грн, що на 6,6 % більше, ніж за відповідний період 2008 року.
Програмою передбачалось збільшення цього показника на 9,7 %.

Середньомісячна номінальна заробітна плата на підприємствах Луганської області за червень 2009 року збільшилась на 5,8 % і дорівнює
1919 грн. За рівнем заробітної плати Луганська область займає VI місце серед регіонів України (середня заробітна плата в цілому по Україні – 1980 грн).

Проте не вдалося подолати окремі негативні явища в економічному і соціальному розвитку області.

За перше півріччя 2009 року темп промислового виробництва становив
70,4 % до відповідного періоду 2008 року (при запланованому Програмою темпі 87,7 %).

Нижче показників Програми темпи зростання у видобувній промисловості – 85,3 % (за Програмою – 100 %), переробній – 64,4 % (88,8 %), легкій промисловості – 64,8 % (за Програмою – 101,2 %), целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності – 93,3 % (95,0 %), виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення – 88,7 % (101,8 %), хімічній та нафтохімічній промисловості – 53,9 % (77,4 %), виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – 51,8 % (101,5 %), металургії та обробленні металу – 57,0 % (68,8 %), машинобудуванні – 47,6 % (93,2 %), виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – 71,4 % (94 %).

За січень-червень 2009 року освоєно 1847,7 млн грн капітальних інвестицій. Переважну частку з них 1826,1 млн грн, або 98,8 % від загального обсягу, становили інвестиції у матеріальні активи. Інвестиції в основний капітал склали 1438,6 млн грн, що на 62,9 % менше, ніж у січні-червні 2008 року. Програмою передбачалось скорочення цього показника на 0,9 %.

Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг підприємств області за січень-травень 2009 року становив 1275,0 млн дол. США і по відношенню до січня-травня 2008 року склав 27,9 %.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень-травень 2009 року становив 593,4 млн дол. США і по відношенню до січня-травня 2008 року склав 23,6 %, імпорту – 681,6 млн дол. США та склав відповідно 33,3 %. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 88,2 млн дол. США (у січні-травні 2008 року – позитивне сальдо 469,5 млн дол. США).

У першому півріччі 2009 року спостерігалось гальмування розвитку споживчого ринку області. Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями, за січень-червень 2009 року становив 8069,4 млн грн, що на 18 % менше обсягу відповідного показника за січень-червень 2008 року. Програмою передбачалось збільшення обороту роздрібної торгівлі на 10 %.

Спад економічного розвитку обумовив погіршення фінансового стану підприємств. Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-травень 2009 року склав
1573,3 млн грн збитку (за січень-травень 2008 року – 638,3 млн грн прибутку).

Погіршення фінансового стану підприємств відобразилось на надходженнях до Пенсійного фонду України.

Станом на 01.07.2009 заборгованість суб’єктів господарювання перед Пенсійним фондом України склала 776,4 млн грн, що на 332,9 млн грн
(або 75,1 %) більше, ніж станом на 01.01.2009. Основними боржниками є підприємства вугільної промисловості, сукупний борг яких становить
521,8 млн грн.

У зв’язку із впливом фінансово-економічної кризи на економіку області, зросла кількість осіб, зареєстрованих як безробітні.

На обліку в державній службі зайнятості на 1 липня 2009 року перебувало 25,6 тис. осіб, що на 11,2 % більше у порівнянні з 2008 роком.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області станом на 01.07.2009 становив 1,7 % від чисельності населення працездатного віку, що на 0,2 в. п. більше аналогічного показника попереднього року.

Протягом січня-червня 2009 року в області створено 13242 нових робочих місця. Рівень виконання річного завдання, передбаченого Програмою, становить 31,5 %.

З урахуванням отриманих результатів і стану соціально-економічного розвитку Луганської області у першому півріччі 2009 року та відповідно до
п. 16 частини першої ст. 43, п. 1 частини першої ст. 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

ВИРІШИЛА:

Звіт про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області за перше півріччя 2009 року взяти до відома (додається).

Обласній державній адміністрації забезпечити висвітлення підсумків виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області за перше півріччя 2009 року у засобах масової інформації.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради В.М.Голенко

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна