Главная Обратная связь Структура сайта
бюджет

Рішення № 2/8 від 30.12.2010 р. Про обласний бюджет на 2011 рік

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
друга сесія

РІШЕННЯ

30 грудня 2010 р.
м. Луганськ
№ 2/8

Про обласний бюджет на 2011 рік

У відповідності до статей 43, 44, 61 - 64, 66 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 14, 21 - 24, 63 - 66, 69, 71 - 77, 85, 90, 91, 96, 101 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” обласна рада

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2011 рік у сумі 3 197 983,529 тис. грн, у тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 671 277,100 тис. грн, додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 31 791,000 тис. грн та субвенцій з державного бюджету в сумі 1 603 114,300 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету затвердити в сумі 3 036 829,800 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 161 153,729 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 4 461,100 тис. грн згідно з додатком 1.

2 Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2011 рік у сумі 3 204 667,529 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 3 016 123,344 тис. грн і видатків спеціального фонду – 188 544,185 тис. грн за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.

3 Установити профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 20 706,456 тис. грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 6.

4 Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 20 706,456 тис. грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 20 706,456 тис. грн згідно з додатком 6.

5 Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів обласного бюджету на 2011 рік у сумі 3 000,0 тис. грн.

6 Здійснення контролю за повнотою та своєчасністю надходження плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яка підлягає перерахуванню до загального фонду обласного бюджету, покласти на орендодавців вказаного майна, а саме: підприємства, установи, організації, заклади спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та інші юридичні особи, уповноважені на це належним чином.

У разі надходження плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яка підлягає перерахуванню до загального фонду обласного бюджету, на рахунок підприємства, установи, організації, закладу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області або іншої уповноваженої належним чином юридичної особи, вона повинна бути перерахована до загального фонду обласного бюджету не пізніше 3-х робочих днів з дня отримання. У разі порушення строків внесення до обласного бюджету платежів, вказаних в цьому пункті, підприємства, установи, організації, заклади спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та інші уповноважені належним чином юридичні особи зобов’язані сплатити до обласного бюджету пеню у розмірі 10 відсотків облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочки, починаючи з першого робочого дня, наступного за строком внесення платежу, по день погашення такого платежу включно. Загальна сума нарахованої пені не може перевищувати суму простроченого платежу, на який вона нарахована.

7 Обласній державній адміністрації забезпечити затвердження головними розпорядниками коштів обласного бюджету лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань на 2011 рік.

Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів лімітів їх споживання.

8 Установити нормативи відрахувань до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) суб’єктами господарювання спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області на 2011 рік:

- підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області – 15,0 відсотків;

- акціонерними товариствами та іншими суб’єктами господарювання, в статутному фонді яких є частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, їх дочірніми підприємствами – у розмірі базових нормативів відрахувань частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, пропорційно розміру такої частки у статутних фондах зазначених суб’єктів.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до обласного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2011 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Суб’єкти господарювання спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області надають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною у відповідності до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у терміни, що передбачені для надання декларації про податок на прибуток.

9 Встановити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до обласного бюджету у 2011 році обласною радою не надаються.

10 Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету на 2011 рік згідно з додатком 4.

11 Надати право обласній державній адміністрації за погодженням з головою обласної ради після попереднього розгляду в постійній комісії обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2011 року у разі необхідності розподіл (перерозподіл) обсягів міжбюджетних трансфертів між бюджетами міст і районів, обласним бюджетом у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів та/або зміну їх обсягу у разі здійснення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України або Міністерством фінансів України протягом 2011 року зміни загального обсягу трансфертів, чи внесення змін до розпису Державного бюджету з подальшим затвердженням внесених змін обласною радою у встановленому порядку під час внесення змін до обласного бюджету або затвердження звіту про його виконання.

12 Затвердити на 2011 рік:

- обсяг повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 12 791,518 тис. грн;

- обсяг надання кредитів зі спеціального фонду обласного бюджету в сумі 6 107,518 тис. грн згідно з додатком 5.

13 Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2011 році здійснюються за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, згідно з додатком 7.

14 При внесенні змін до бюджетної класифікації надати право обласній державній адміністрації здійснювати відповідне коригування додатків до рішення про бюджет.

15 У разі затвердження у міжсесійний період порядків надання, використання чи розподілу центральними органами влади трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, дозволити обласній державній адміністрації за погодженням з головою обласної ради після попереднього розгляду в постійній комісії обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2011 року розподіл таких трансфертів між бюджетами міст та районів відповідно до вимог таких порядків та їх фінансування з подальшим затвердженням обласною радою внесених змін до цього рішення.

16 Встановити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2011 рік у сумі 5 000,0 тис. грн.

17 Дозволити Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації у 2011 році отримувати позички в Міністерстві фінансів України і органах Державного казначейства та надати право начальнику Головного фінансового управління Луганської облдержадміністрації розміщувати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти обласного бюджету на депозитних рахунках в установах банків (їх філіях, відділеннях) з обов’язковим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

18 Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

19 Це рішення набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з 1 січня 2011 року.

20 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради В.М.ГоленкоПрикрепленный файлРазмер
r-02-08-2010.zip95.2 кб
Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна