Главная Обратная связь Структура сайта
программа

Рішення № 2/7 від 30.12.2010 р. Про Програму економічного і соціального розвитку Луганської області на 2011 рік

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
друга сесія

РІШЕННЯ

«30» грудня 2010 р.
м. Луганськ
№ 2/7

Про Програму економічного і соціального розвитку Луганської області на 2011 рік

Проект Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2011 рік (далі – Програма), поданий облдержадміністрацією, розроблений відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Головна мета Програми – створення системи втілення єдиної політики щодо мінімізації економічного спаду у 2011 році та забезпечення соціальними гарантіями всіх верств населення.

Для забезпечення послідовності регіональної політики щодо досягнення зазначеної мети та виконання завдань Стратегії розвитку Луганської області до 2015 року на 2011 рік визначено головні пріоритети за основними напрямками:

Удосконалення територіальної структури економіки, вирішення проблем малих, монофункціональних міст і селищ міського типу (у тому числі подолання депресивності на територіях, де закриті вугледобувні підприємства).

Реформування житлово-комунального господарства, реконструкція і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури.

Розвиток людського потенціалу: покращання демографічної ситуації, забезпечення раціональної зайнятості населення, підвищення ефективності використання трудових ресурсів, розвиток сфери соціальних послуг, розбудова культурного простору реструктуризація та диверсифікація економіки регіону.

Завдання Програми спрямовані на збереження наявного промислового потенціалу, подолання стагнації економіки, забезпечення соціального захисту інвалідів, пенсіонерів, нормальне функціонування установ охорони здоров’я, освіти, культури.

Програмою передбачено темп росту промислового виробництва на рівні 106,9 % та збільшення обсягу валової продукції сільського господарства на
15,0 %.

Приріст обсягу інвестицій в основний капітал становитиме 44,4 %.

На 2011 рік прогнозується залучення 41,1 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, що більше показника 2010 року у 22,8 раза.

У зовнішньоторговельній діяльності обсяг експорту збільшиться на 21,9 %, імпорту – на 3,3 %.

На споживчому ринку області на 9 % збільшиться оборот роздрібної торгівлі.

Програмою передбачено зростання номінальних грошових доходів населення на 13,3 %, при цьому доходи на душу населення збільшаться на
13,8 %. Середньомісячна заробітна плата підвищиться на 14,3 %.

Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, становитиме 7 %, що на 4,1 % менше, ніж у 2010 році.

Програмою передбачається реалізація заходів у гуманітарній сфері: освіті, охороні здоров’я, культурі, фізичній культурі та спорті.

Приділяючи важливе значення економічному і соціальному розвитку області, керуючись п. 16 частини першої ст. 43 та п. 1 частини першої ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Луганської області на 2011 рік (додається).

2 Облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області забезпечити виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2011 рік. Визначити першочерговими завданнями підвищення матеріального рівня життя та соціального забезпечення населення.

3 Запропонувати районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування врахувати у програмах економічного і соціального розвитку районів, міст, селищ та сіл області пріоритетні напрямки, визначені у Програмі економічного і соціального розвитку Луганської області на 2011 рік.

4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради В.М.ГоленкоПрикрепленный файлРазмер
r-2-7-2010.zip2.29 Мб
Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна