Главная Обратная связь Структура сайта
Разное

Про розгляд листа

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

27.09.2013 р. № 13611/5/99-99-17 на № 1/4-1326 від 22.08.2013 р.

Про розгляд листа

Міністерство доходів і зборів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26.08.2013 №33722/0/1-13 до вашого листа від 22.08.2013 №1/4-1326 розглянуло рішення Луганської обласної ради від 21.08.2013 №19/9 „Про звернення депутатів Луганської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо сплати податку на доходи фізичних осіб” стосовно питання зміни порядку сплати податку на доходи фізичних осіб в частині здійснення платежів за місцем проживання (реєстрації) працівників та введення відповідних штрафних санкцій до суб’єкта господарювання у разі порушення порядку сплати цього податку, та повідомляє.

Запропоноване до розгляду питання стосується зміни механізму здійснення платежів податку на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи зараховується до відповідного бюджету за місцем проживання (реєстрації) фізичної особи в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються такій фізичній особі.

Порядок сплати (перерахування) юридичними особами та їх відокремленими підрозділами податку на доходи фізичних осіб за своїм місцезнаходженням врегульовано статтею 168 Податкового кодексу України від 22.12.2010 № 2755-УІ (далі - Кодекс).

Відповідно до абзацу другого частини 2 статті 64 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Органи, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в установленому Бюджетним кодексом України порядку розподіляють зазначені кошти згідно з нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України, та спрямовують такі розподілені суми до відповідних бюджетів.

За порушення порядку нарахування (сплати) податку на доходи фізичних осіб за місцезнаходженням відокремлених підрозділів, не уповноважених нараховувати і сплачувати податок, згідно із чинним законодавством передбачена фінансова відповідальність, а саме: за неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку передбачена фінансова відповідальність згідно із пунктом 119.2 статті 119 Кодексу; за ненарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків - згідно із пунктом 127.1 статті 127 Кодексу.

Одночасно, із застосуванням фінансових санкцій передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 163-4 „Кодексу про адміністративні правопорушення” від 07.12.1984 №8073-Х (із змінами та доповненнями). Так, зокрема, неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, - тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Реалізація пропозиції щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджету за місцем проживання (реєстрації) фізичних осіб призведе до ускладнення процедури адміністрування податку на доходи фізичних осіб та забезпечення органами доходів і зборів контролю за правильністю та своєчасністю сплати податку до бюджету, а також зростуть витрати бюджету на адміністрування цього податку.

Крім того, запропоновані зміни можуть призвести до значного збільшення витрат працедавців (податкових агентів), а саме: робочого часу, в тому числі на з’ясування інформації щодо реквізитів рахунків на які необхідно перераховувати податок за кожного платника, що проживають в різних районах, матеріальних витрат на технічне та програмне забезпечення таких процедур, збільшення кількості обслуговуючого персоналу - бухгалтерів та оплата їх праці тощо. Також збільшаться обсяги витрат на оплату банківських послуг з перерахування податку до різних бюджетів за місцем проживання працівників.

Таке збільшення навантаження на суб’єктів господарювання може призвести до виникнення певної напруги у бізнесовому середовищі та відмови від виконання ними функцій податкового агента або виконання цих функцій за певну плату з бюджету.

Також слід враховувати такі реальні обставини, що громадяни можуть неодноразово змінювати протягом року місце проживання в межах різних територіальних одиниць, а також фактично проживати не за місцем реєстрації, що може призвести до помилкового зарахування податку не до належного бюджету та необхідності повернення таких коштів.

Податок на доходи фізичних осіб, згідно зі статтею 64 Бюджетного кодексу України, належить до доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, тому наслідком реалізації запропонованих положень може стати перерозподіл трансфертів між бюджетами.

Вважаємо за доцільне вирішувати питання досягнення мети щодо врегулювання бюджетних правовідносин шляхом справедливого перерозподілу податків з доходів фізичних осіб та забезпечення економічного розвитку регіонів шляхом перерозподілу коштів між місцевими бюджетами за місцем роботи та місцем проживання за рахунок субвенцій.

Заступник Міністра А.П. Ігнатов

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна