Главная Обратная связь Структура сайта
Новости

Інформація про виконання обласного бюджету за 2010 рік

За 2010 рік до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 682.434,2 тис. грн, що складає 115,0 відсотків до розрахункових показників та 102,2 відсотка до затвердженого плану з урахуванням внесених змін. У порівнянні з 2009 роком обсяг надходжень до загального фонду власних і закріплених доходів збільшився на 11,5 відсотка (70.217,8 тис. грн).

Основну частину надходжень загального фонду обласного бюджету становить податок з доходів фізичних осіб – 84,2 відсотка. У 2010 році до обласного бюджету надійшло 574.653,6 тис. грн податку з доходів фізичних осіб, що складає 108,7 відсотка до уточнених показників. Порівняно з 2009 роком обсяг надходжень по цьому джерелу доходів збільшився на 73.664,2 тис. грн, або на 14,7 відсотка.

Надходження по платі за землю до обласного бюджету склали 75.434,7 тис. грн або 105,6 відсотка до затвердженого плану з урахуванням внесених змін, у порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 6.476,1 тис. грн або 9,4 відсотка.

За 2010 рік до обласного бюджету зараховано плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 27.236,8 тис. грн. Затверджені з урахуванням внесених змін показники виконані на 105,4 відсотка та збільшені проти 2009 року на 1.413,9 тис. грн.

В структурі доходів загального фонду обласного бюджету за 2010 рік дотації з державного бюджету складали 24,0 відсотка або 576.906,9 тис. грн, субвенції - 47,6 відсотка або 1.144.919,8 тис. грн. У порівнянні з минулим роком обсяг трансфертів збільшився на 332.249,5 тис. грн, або 23,9 відсотка.

До спеціального фонду обласного бюджету за 2010 рік (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 179.935,1 тис. грн, у тому числі коштів, переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 12.221,8 тис. гривень.

Найбільшу питому вагу в надходженнях спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 45,7 відсотка, яких отримано у 2010 році 82.265,3 тис. грн, що становить 98,4 відсотка до затвердженого з урахуванням внесених змін плану. У порівнянні з 2009 роком обсяг власних надходжень збільшився на 10.898,6 тис. грн, або на 15,3 відсотка.

Збору за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища отримано 53.591,6 тис. грн, або 104,5 відсотка до передбаченого розписом обсягу на звітний період. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 8.977,3 тис. грн, або на 20,1 відсотка.

Податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів зараховано до обласного бюджету 28.078,9 тис. грн, або 115,8 відсотка до затвердженого на рік обсягу. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 4.530,2 тис. грн, або 19,2 відсотка

З державного бюджету надійшло субвенцій до спеціального фонду обласного бюджету в обсязі 227.699,0 тис. грн або 77,3 відсотка до затвердженого з урахуванням внесених змін плану, з них:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 171.444,2 тис. грн. або 91,9 відсотка до уточнених показників на рік, у порівнянні з минулим роком обсяг надходжень збільшився на 17.701,8 тис. грн, або на 11,5 відсотка;

- cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» отримана в обсязі 2.135,0 тис. грн або 62,9 відсотка до уточнених показників на рік, проти минулого року обсяг субвенції збільшено на 794,7 тис. грн, або на 59,3 відсотка;

- cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів отримана в сумі 54.119,9 тис. грн, або 51,7 відсотка до уточнених показників на рік.

На видатки обласних бюджетних установ і фінансування інших заходів з загального фонду бюджету спрямовано 2.364.505,4 тис. грн, що на 18,5 відсотка більше показників минулого року і складає 96,4 відсотка до передбаченого розписом на рік.

На видатки обласних бюджетних установ і фінансування заходів з загального фонду без урахування видатків, які фінансуються за рахунок трансфертів з державного бюджету, спрямовано 1.160.942,5 тис. грн, що на 16,2 відсотка більше показників минулого року і складає 94,9 відсотка до обсягу, передбаченого розписом на рік.

У порівнянні з минулим роком збільшені обсяги фінансування видатків на державне управління - на 33,7 відсотка або на 3.083,4 тис. грн, освіту – на 17,0 відсотків або на 33.503,4 тис. грн, охорону здоров’я – на 22,2 відсотка або на 114.863,1 тис. грн, соціальний захист населення – на 25,1 відсотка або на 57.974,6 тис. грн, культуру і мистецтво – на 10,6 відсотка або на 5.115,6 тис. грн, засоби масової інформації – на 21,7 відсотка або на 696,5 тис. грн, фізичну культуру і спорт – на 7,5 відсотка або на 2.106,0 тис. грн, транспорт, дорожнє господарство – на 51,0 відсоток або на 3.259,0 тис. грн, на заходи з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – на 24,4 відсотка або на 444,0 тис. грн. У порівнянні з минулим роком зменшені обсяги фінансування видатків на житлово-комунальне господарство – на 1,6 відсотка або на 48,0 тис. грн.

У структурі видатків обласного бюджету за економічною класифікацією у 2010 році видатки на захищені статті склали 73,3 відсотка загального обсягу видатків обласного бюджету, у тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями та інші соціальні виплати – 55,0 відсотків або 733.354,9 тис. грн, придбання продуктів харчування і медикаментів – 11,5 відсотка або 153.222,0 тис. грн, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 6,8 відсотка або 91.501,2 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду обласного бюджету за функціональною класифікацією основну питому вагу займають видатки на утримання бюджетних установ соціально-культурної сфери та соціального забезпечення – 92,7 відсотка. Так, частка видатків на заклади та заходи по охороні здоров’я в сумі видатків загального фонду обласного бюджету в 2010 році складала 47,4 відсотка (632.201,0 тис. грн), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 21,7 відсотка (289.387,8 тис. грн), освіти – 17,3 відсотка (230.457,3 тис. грн), культури і мистецтв – 4,0 відсотка (53.257,4 тис. грн), фізкультури і спорту – 2,3 відсотка (30.372,1 тис. грн).

За рахунок коштів спеціального фонду у 2010 році здійснено видатки у сумі 186.840,4 тис. грн, у тому числі на державне управління – 6,3 тис. грн, утримання установ освіти – 16.061,4 тис. грн, охорони здоров’я – 42.798,2 тис. грн, соціального забезпечення – 29.306,5 тис. грн, культури і мистецтв – 2.216,5 тис. грн, фізичної культури і спорту – 2.139,8 тис. грн, будівництво – 31.807,1 тис. грн, сільське і лісове господарство – 99,8 тис. грн, транспорт, дорожнє господарство – 24.361,4 тис. грн, інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю – 274,4 тис. грн, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій – 21,8 тис. грн, фонд охорони навколишнього природного середовища – 34.741,6 тис. грн, видатки, не віднесені до основних груп – 3.005,6 тис. гривень.

Розрахунки з бюджетами міст та районів Луганської області

Загальний фонд

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості профінансована у сумі 41.923,2 тис. грн.

Інша дотація з державного бюджету місцевим бюджетам профінансовані у сумі 4.989,9 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям профінансована у сумі 738.375,0 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот профінансована у сумі 73.952,6 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян профінансована у сумі 62.722,0 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу профінансована у сумі 13.819,8 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» профінансована у сумі 8.161,2 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів профінансована у сумі 33.562,7 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів профінансована у сумі 4.348,0 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів профінансована у сумі 900,0 тис. грн.

Згідно рішень обласної ради протягом 2010 року з загального фонду обласного бюджету бюджетам міст та районів області надані цільові субвенції в загальній сумі 47.359,1 тис. грн.

Спеціальний фонд

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот профінансована у сумі 171.444,2 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» профінансована у сумі 2.324,8 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів профінансована у сумі 20.262,3 тис. грн.

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна